Show more

امروز به خودت بیا

امروز موفق شو
امروزتو بساز
امروز رو زندگی کن
امروز جمعه است
راحت بخواب
همین کارو برای کل هفته انجام بده
به همه بفهمون قرار نیست چیزی بشی وقتی خودشون چیزی نشدند

ما برنامه نویس ها میتونیم توی رزومه هامون این بند هم اضافه کنیم

تخصص ما ؛آرزوی شماست

به ذره شاید آبکی تر حرف بزنیم جذاب تر و پر کشش تر میشیم

موفق شدم چندین استیکر رو بچسبونم
این خجسته روز بر لپ تاپ و شما عزیزان رو تبریک میگویم

بند جدید رزومه:
الصاق دقیق مبتنی بر زوایای دوگانه تصاویر با ترکیبات شیمیایی غلیظ بر روی سطوح هموار و سطوح غیر هموار پلاستیک فشرده شده

باید برم عینک بخرم
Tootttttt زدم اینجا خبر دار شین
:)))

یکی از پیش نیاز ها قبل از تولد انسان باید آشنایی با جغرافیا (باید رو تابلو اعلانات بزنند) باشه فکر کنم روحم خیلی جغرافیاش خوب نبوده که اینجا ظهور کرده

من در این نقطه از زندگیم نگرشم به عید به عنوان یک زمان باحال عوض شده و فقط چند روز تعطیلات حسابش میکنم

دیگه خیلی احساس کول بودن دارم

Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.