Kamil Zmeškal is a user on qoto.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Kamil Zmeškal @KamilZm@qoto.org

Vydali jsme podrobnou a myslím, že i velmi zajímavou publikaci Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře (1918-2018): geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/hi

Prezentace ze stejnojmenné akce: geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/pr

Moc se mi to líbí.

Tohle nemá chybu. Borci trénovali umělou inteligenci tak, že jí předhodili hry a nechali ji je hrát. Neříkali, co je výhra atd. Prostě ji nechali, ať se učí.

Tomu já říkám AI, na rozdíl od všech "běžných" AI, kterými nás teď výrobci masírují (více AI, více adidas) a za AI považují i to, že telefon nebude v noci vyzvánět....

blog.openai.com/reinforcement-

V pátek jsme měli v budově hlášenou odstávku el. energie. Stálo to za to. Následky vypínání (no, vlastně hlavně asi zapínání) serverovny, si můžete přečíst zde.
blog.kamil-zmeskal.cz/2018/10/