Kamil Zmeškal is a user on qoto.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Kamil Zmeškal @KamilZm

Tohle nemá chybu. Borci trénovali umělou inteligenci tak, že jí předhodili hry a nechali ji je hrát. Neříkali, co je výhra atd. Prostě ji nechali, ať se učí.

Tomu já říkám AI, na rozdíl od všech "běžných" AI, kterými nás teď výrobci masírují (více AI, více adidas) a za AI považují i to, že telefon nebude v noci vyzvánět....

blog.openai.com/reinforcement-