Kamil Zmeškal is a user on qoto.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Kamil Zmeškal @KamilZm@qoto.org

Tak nám hackli Dell: boingboing.net/2018/11/28/dell
Ovšem reakce české pobočky nemá chybu :-)

V pátek jsme měli v budově hlášenou odstávku el. energie. Stálo to za to. Následky vypínání (no, vlastně hlavně asi zapínání) serverovny, si můžete přečíst zde.
blog.kamil-zmeskal.cz/2018/10/