Show more

@neslihan Buraya sitesinden (stallman.org/saint.html) iki alıntı bırakayım:

Saint IGNUcius says: Some people don’t realize that Saint IGNUcius is Saint IGNUcius’s way of not taking himself too seriously.

Warning: taking the Church of Emacs (or any church) too seriously may be hazardous to your health.

@neslihan İşaret etme konusunu görmedim, istersen linkleyebilirsin. Emacs virginity konusu ise bağlamın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zaten Stallman'ın Hristiyanlık ve kiliseleri hakkında yaptığı bir şaka, Hristiyanlık'daki bakirelik ile ilgili kısımlara değiniyor, ve onlara karşı.
Burada cinsiyetçi bulabileceğin şey Hristiyanlık...

@neslihan Altını çizmek istediğim konu konuşmanın özgür yazılım hakkında genel izleyiciye hitap etmemesinin yanında, sunumda rms tartışmasının az önce bahsettiğim *en hassas kısımlarına* sunum açıklamalarında bile bahsedilmeden taraflı bir şekilde konuşulmasıdır. Bu en hassas kısımları genel izleyiciye uygun değil ve kışkırtıcı buluyorum.

@neslihan Trigger warningi kaçırdım, bunun iki olası sebeplerinden biri benim yeterince dikkatli olmamam, diğeri de trigger warningin altının yeterince çizilmemesi, fakat buna yorum yapamam, diyebileceğim bir şey ise konuşma konusunun sitede yayınlandığını bilmemle beraber, buradaki açıklama kısmında *bu kadar hassas* bir konuya inileceği hakkında trigger warning dahil hiçbir bilginin bulunmaması.

@neslihan Sanırım konuşmada bahsedilenlerden hangisinden rahatsız olduğumu anlatamadım, fakat ağzıma almayacağım. Toksik kültür konusunda zaten aynı fikirdeyiz, tartışmanın manası yok. Sunum çok hassas konulara girdiğinden izlemek istemeyip çıktım. Kaynağı zevkle alırım, fakat ben de konuşmada geçen suçlamaların yanlışlığı hakkında bir kaynak bırakmak isterim, özellikle birinci ve beşinci kısımları okumanızı teşvik ederim: stallmansupport.org/debunking-

@neslihan Sanırım yanlış anlaşıldı, tüm yazılımlar (yazılan ve kullanılan) kesinlikle özgür olmalı. Durum şu ki, herkesin yazılım yazmaya ilgisi yok ve bu gayet normal, fakat insanların kullandıkları bu yazılımlar kesinlikle özgür olmalı. Ve amaç insanlara bu özgürlüklerini duyurmak, farkına vardırmak iken; daha dört temel özgürlük konusu bile bahsedilmeden genel izleyiciye o hassas konular sunulmamalı, mesela content warning seçenekleri bunun için var.

@neslihan İyi niyetinizi anlıyorum ve tartışmaların faydalı olabileceğine sözüm yok. Fakat özgür yazılım yazan birey farklı, kullanan birey (yazmaya davetli olsa da) farklı. Konuşmada bahsedilenler topluluğu ilgilendiren çok hassas konular. Böyle hassas bir tartışma konusunu (tartışma konusundaki kendi tarafınız, yanlılığınız ile, kaynak vermeden) bu derinlikte genel izleyiciye, özgür yazılım kullanmaya ilgi duyan veya duymayan bireylere sunmamalısınız.

@neslihan Sunum güzel başladı, fakat zaten özgür yazılım topluluğunda bölünmeye sebep olmuş dile getirmek istemediğim kadar itici bir konunun en hassas kısımları *genel izleyiciye* bahsedildi. Neden?

@marathon Oh I am not one either for sure. But GPLv3 is definitely not the most restrictive licence from the user’s perspective nor it offers high protection for the author of the software (It is actually the opposite!).
I think their tutorials are good and okay to follow along. My guess is that they advocate for open source but not free (libre) software, so they try to disrupt the reader’s view about free software. I do hope that I am wrong and they just don’t know the details.

@marathon I hope they did not, because if this mess is what they ended up with after a legal person proofreading the article, that would only mean there is an extra second issue…

Connor boosted

Migrated all my repositories to a free (libre) git repository service, @codeberg@mastodon.technology! They can be found here: codeberg.org/Pixificial

Mass followed seemingly cool Turkish people :v

> GPLv3 is one of the most restrictive licenses. It offers high protection for the author of the software.

What is wrong with freecodecamp.org? This is a literal lie, an attempt to manipulate the understanding of the reader about free software. (freecodecamp.org/news/how-open)

@cyplo What? no. rms is currently a board member, not the executive director.

Connor boosted

> Ryzom source code qualifies as both "open source" and "free software" but the Ryzom development community prefers the phrase Free Software.
Based.

Show thread

I just discovered that there is a free (libre) MMORPG game, sounds awesome!
ryzom.com/game

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.