Show more

@aral For their capitalist entity to succeed in today's implementation, one needs to disregard their moral and ethical values.

Connor boosted

#invidious

Youtube is fun to you but you do not really agree with the #tracking policy of #google ?

Invidious is a frontend for #youtube to watch videos without a google account and without the tracking and advertising of the Youtube website.

Have a look at Invidious:
🔎 redirect.invidious.io/

#foss #opensource #freesoftware #privacy

Documents published by ProPublica show how little the paid taxes of the richest people are (being far less in percentage according to the US law), and the US government takes action to find the leaker instead...
wsj.com/articles/irs-is-invest

Connor boosted

#DRM isn't just an annoyance -- it's a violation of your right to use the items you own as you see fit. Learn more about our Defective by Design campaign at defectivebydesign.org, and follow our campaign account at @endDRM.

is down and all the corporations relying on it such as Reddit, Twitch, The New York Times and Stackoverflow are suffering. If these compaines used technologies, none of this would happen to them; if the whole web ran on decentralised systems, a tremendous step would have been taken for good.

Connor boosted
Connor boosted

Happy people! For a world where every person can express their identity and love freely.

@gamingonlinux Would be awesome, though, sadly there are binary blobs running on almost all installations and most GNU/Linux distributions come with nonfree software.

@neslihan Emailimdeki organizasyon ve etkinlik hakkındaki tüm pozitif yorumlarımın ve dileklerimin argümanlarınızda yoksayılışına girmeyeceğim bile. Burada özür dilenecek biri var ise onun ben olduğunu düşünüyorum, fakat yer almış konuşmamızdan agresifliğe yönelmiş olduğunu düşündüğüm tavırınıza şahit olduktan sonra bu iletişimden herhangi bir özür dileği değil, sağlıklı bir bilgi alışverişi bile beklemiyorum. Bundan dolayı herhangi bir laf çarpıtması dahil hiçbir iddianiza cevap vermeyeceğim.

@neslihan Öyle bir şey kabul etmenize gerek yok, ben de etmiyorum çünkü öyle bir şey olmadı. Ben sunumunuz hakkında üçüncü kez anlatma gereği duymadığım kritiğimi verdim, yetersiz tw olduğunu düşündüğümden bahsettim, kaynak vermediğinizi hatalı olarak iddia etmemin sebebinin de yetersiz olduğunu düşündüğüm tw'den kaynaklı sunumdan erken ayrılışım olduğunu belirttim. Yayın hakkında geri dönüşüme karşılığınız ise saygısızlığa döndü...

Connor boosted

@neslihan Şu anda da geçmiş konuşmayı çarpıtıyorsunuz, bunun lüzumu yok. Önemle belirttim ki genel izleyiciden bir şey "saklamak gerektiğini" öne sürmedim. Kaynak görmedim, çünkü konuşmadan konuşmadaki itici kısım ile ilgili bir trigger warning (tw) görmeyip (var ise farkedemeyip) (Tekrardan söylüyorum, farkedemememin sebebinin twnin ya yetersiz olması, ya da benim dikkatsizliğim. Ben yetersiz olduğunu söylüyorum.) o kısım konuşulunca çıkmam. Hâlâ yanlış yorumlanıyorum ve dediğimi açıkladım.

@neslihan Teknoloji endüstrisinde kadınlara karşı haksızlık olduğuna sözüm yok ve bundan dolayı hepimiz gibi üzgünüm, benim buradaki kaygım özgür yazılımla ÖzgürKon doğrultusunda ilk defa tanışan insanların karşısına direk topluluktaki en derin tartışma konusunun en derin kısımlarının çıkarılması.

@neslihan Yanlış anlaşılma var ve temize çıkarmak zorundayım. Benim bahsettiğim şey ne "kafaları karışır" kaygısı, ne de taraflı olduğunu kabul edip hemen ardından "gerçekleri" diye bahsettiğiniz tartışmaları onlardan saklama isteği...

@neslihan Ancak ***saygısızlık*** içeren bir cevap aldığımdan dolayı ortak bir fikre varamayacağımızı düşündüğüm için burada bırakacağım. ÖzgürKon'un ileride herkesi pozitif yollarla özgür yazılımı ve özgürlüğü kucaklamaya yönlendireceği bir etkinlik olması dileğiyle, iyi günler.

@neslihan Genel izleyici kaygım bireylerin özgür yazılım topluluğunun ince detayları hakkında ~20 saat toplantılarda bulunmadan, ilk izlenim olarak topluluk içindeki zaten topluluğu bölen bir tartışmanın derin konularına maruz olması.

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.