Follow

futursearch.gq benim searx istanceim! log tutmuyorum, kullanabilirsiniz.

@akdeniz bu arada bazen arattiginda sonuç yok diyor fakat Türkçe kısmını ingilizce yaptığında sonuçlar gözükür bilgine.

@RamazanVK rahatsız edici olmadığından placeholder olarak kullanmamda sakınca olduğunu düşünmüyorum

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.