Follow

Merhabalar, FuturHub kapanıyor. Yüklenen videolar fotoğraflar sunucudan silinecek. 1 Aralık 2022 itibari ile tamamen sunucular kapanacaktır. Merak etmeyin bu bir bitiş değil, yeni bir sosyal mecra açacağız.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.