Follow

Wychowałem się w biedzie i nie mam dużej cierpliwości do uprzywilejowanego patrzenia na świat.

A już kompletnie nie mam cierpliwości do państw zachodnich, które dorobiły się na koloniach, a teraz zachowują się jak wykładnia moralności.

Francja dalej wysyła bombowce, żeby pilnować interesów w Afryce†.
Niemcy eksportują rekordowe ilości broni, także do niedemokratycznych państw‡
Ale tyle przekrętów co robią Brytyjczycy to nie mam jak podlinkować, bo miejsca nie starczy

† en.wikipedia.org/wiki/CFA_fran
‡ dw.com/en/german-arms-exports-

@kmic
Udziały w zbrojeniu / wyposażeniu Turcji to kolejny przykład. Tymczasem w Rożawie...

@kmic a Polskę w zakresie praworządności pouczają.

@smigol Jak to zauważył pewien Noblista „do języka potocznego wszedł zwrot moralność Kalego. Oznacza podwójny system oceny uczynków, w zależności od tego, kto ich dokonuje. Cytat z powieści:

Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy (...) to jest zły uczynek (...). Dobry, to jak Kali zabrać komu krowy.”

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.