Follow

Jakieś duchowne i antify się pojawiły. Wiem, że coś się dzieje.

@smigol a będziesz bił księdza? Bo już go biją.

@smigol »bili« słownie za to, że istnieje. Willa Wheatona też przegonili z fediwersum, to mi tak głupio dawać namiary, ale przecież miły jesteś to ok
małpa wwrsj@101010.pl
Tylko nie znęcaj się proszę, bo wtedy to ja jestem też pośrednio winny, bo wskazałem palcem.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.