Follow

Nota od eksperta 

Nie ma czegoś takiego jak ‘program X’, szczególnie na libre systemach, ponieważ, ten sam program jest integrowany przez różnych ludzi, dlatego jedna osoba może mieć wadliwy program X na swoje dystrybucji, a druga osoba, może mieć bezawaryjny program X na swojej dystrybucji.

Wtedy jedna osoba mówi „program X ssie!”, a druga mówi „program X nigdy mnie nie zawiódł” i oboje mają rację. Po prostu mówią o innych rzeczach, które maja tę samą nazwę.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.