Follow

polpol 

Kulfon na prezydenta, Monika na premiera.

polpol 

@kmic Tylko i wyłącznie Zając Poziomka. Dziękuję, możecie się Państwo rozejść do domu.

polpol 

@copyme Zając Poziomka, nie może pełnić dwóch funkcji, chyba, że mówimy tu o dyktaturze Zająca Poziomki.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.