Follow

Mam w domu osiemdziesięciolatka, który urodził się przed wojną—siedzi sam przed laptopem i ogląda filmiki na jutubie.

@kmic
I co lubi oglądać? Pokazywałeś mu przedwojenną Warszawę pokolorowaną przez komputer?

@rogatywieszcz To jest majster, cieśla, wynalazca, co zjeździł świat za pracą to głównie sobie ogląda takie sprawy inżynieryjne. Sam sobie wybiera, ja tylko pomagam jak coś nie bangla (np. wyłączyłem szyfrowanie dysków bo, za dużo haseł wpisywania, wyłączyłem dodatkowe obszary robocze w XFCE, powiększyłem czcionki i ikony, itd.).

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.