@kmic Chciałbym wskazać, że już w końcówce ubiegłego roku ostrzegałem przed mikrocipami znajdującymi się w szczepionkach.
polskijutub.mkljczk.pl/videos/

Follow

@mkljczk W końcu dziennikarstwo śledcze na poziomie.

@kmic Usunięcie zapewnienia o braku tych mikrocipów z rządowej strony jest niepokojące.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.