Follow

Ona: Ale co Ty robisz na tym fedi?
Ja: Ogólnie, takie tam poważne rzeczy
Ja na fedi:

@kmic Oo nie znałem. Co się z nim stało właściwie. To był ostatni bastion śmieszności polskich kabaretów mam wrażenie. Przestałem się potem interesować.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.