Pewnie po raz kolejny ktoś pomyli krytykę danego z rozwiązania z brakiem dla niego poparcia.

Np. ja mam tony krytyki na temat Emacsa, które *sam używam*, więc jak krytykuję Emacsa, to nie znaczy, że jestem jemu przeciwny.

Tylko kto ma teraz czas pomyśleć, że taki njuans istnieje. Jak się coś krytykuje to wiadomo, że się tego nie popiera 🐴

Follow

Podobnie jest z globalnym ociepleniem, gdzie jakakolwiek krytyka (jest konsensus badaczy co do ludzkiej przyczyny ocieplenia, ale *nie ma* konsensusu co do skutecznego przeciwdziałania) jest odbierana jako postawa przeciwna. Co prowadzi do tego, że każda inicjatywa walki z ociepleniem jest przyjmowana bezkrytycznie, nawet jak jego implementacja w rzeczywistości bardziej szkodzi niż pomaga albo blokuje rozwiązania bardziej skuteczne 🤦

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.