Prawie osiem miliardów pasożytów i się kto będzie nimi przejmował. Niech giną.

Taki fan fakt: w przyrodzie występują szkodniki, które dostają rui, konsumują wszystko co jest dostępne i masowo giną, bo nie ma co jeść.

To jest proces naturalny.

Show thread
Follow

Ziemia sobie poradzi, Ziemia przeżyła kilka globalnych katastrof.
Jedyne co sobie nie poradzi to nasza cywilizacja. Cywilizacje giną, to jest naturalny proces.
Planeta się odradza i próbuje dalej.
Planeta ma czas, bo ona operuje w skali milionów lat, a cywilizacje to są dla niej takie mrugnięcia okiem.

W jednej chwili: są takie śmieszne małpy co dostały rozumu
Po mrugnięciu okiem: nie ma już tych śmiesznych małpek co przez rozum, cały czas chodziły spłoszone.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.