Follow

Po co mam chodzić na grzyby do lasu jak mogę sobie wyhodować na pinku przy domu.

W prawdziwych naturalnych lasach taki dzik byłby na każdym kroku i atakował by każdego miastowego, który przyszedł na spacer albo pobiegać albo każdego mieszkającego w lesie co żyje zgodnie z naturą i poszedł się umyć w zimnej wodzie w rzece.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.