Przesadziłem trzy orzechy z podwórka na rubieże i wysmarowałem je smalcem, żeby sarny nie zjadły. Reszta mnie nie interesuje, mają sobie same poradzić.

Follow

Pełno otworów po myszach, nornicach, kretowisk, karczowników. Kto uwierzył w niekoszenie trawy i niezgrabianie liści szybko się przekona dlaczego ludzie się męczą z koszeniem trawy i zgrabianiem liści.

Dwie norki zobaczyłem przy pietruszce i dwie przy czosnku. Pozastawiałem pułapki, bo widocznie cztery koty sąsiadów jedynie są zainteresowane eksterminacją pożytecznych sów i ptaszków, a myszom pozwalają na wszystko.

Show thread

Niedaleko czosnku rośnie kocimiętka, do której przychodzą koty, a mimo to się tam mysz osiedliła. ŁATDEFAK.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.