Follow

Jeżeli Twoi przyjaciele mają dzieci, a Ty jeszcze nie i nie wiesz co im kupić na prezent oto kilka pomysłów, które oni na pewno docenią:
• proca
• brokat
• zestaw młodego chemika
• wuwuzela
• analogowa perkusja dziecięca

@kmic proca i kule Devastator .68 do wiatrówek na kule gumowe.

Nie. One nie są gumowe

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.