Follow

Odpytywanie ludzi to jest jedna z najgorszych metodologii badawczych. Można by zapytać ale dlaczego?
Ano, wg badania na 500 facetach, średnia długość penisa wynosi 24cm.
Było to nowoczesne badanie bazujące na mobilnej apce, gdzie faceci sami raportowali jak długiego penisa mają.

Chyba widzicie na czym polega problem.

Oczywiście na podstawie takiego badania można wygenerować szokujące nagłówki w mediach, bo kto by się zagłębiach w metodologię badania.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.