Follow

Jest taka zasada, żeby nie doszukiwać się konspiracji tam gdzie można to wyjaśnić niekompetencją, bo pierwsze jest mało prawdopodobne, wymaga większego wysiłku i koordynacji, a drugie dzieje się praktycznie samo.

Typowe zamówienie IT polega na tym, że ktoś zamawia stronę, programiści sklecają z gotowców, żeby się jak najmniej narobić i voilà—strony po kilkanaście megabajtów.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.