Follow

Ja nie rozumiem ludzi, którzy podają publicznie swoje konta kryptowalutowe. Przecież w ten sposób Urząd Skarbowy jasno widzi ile Marcin ma na koncie i jak go opodatkować.

Wystarczy, że raz da się powiązać adres kryptowaluty z obywatelem i przez to, że wszystko jest w blokczejnie mamy jego całą historię finansową.
Raz się człowiek pomyli i później przyjdzie Urząd Skarbowy i rozliczy za ostatnie 25lat.

Show thread
@kmic Jestem w pełni transparentny i kazdy widzi, kto mi płaci za wpisy, to plus
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.