Follow

Czy celibat rozumiesz jako:

Zobaczmy jaki jest uzus na fedi w typowej metodologii badawczej nauk nieścisłych jaką jest zdalna ankieta :AngeryCat:

Show thread

To ja jeszcze się przyczepię, że celibat nie wynika z zakazów, przynajmniej ten szeroko rozumiany, tylko z własnego wyboru:) Nie ma obowiązku bycia księdzem lub zakonnicą:)
@kmic

@jaczad a to czy nie ma czegoś takiego jak zakaz z własnego wyboru? Np. jak jestem weganem to mam zakaz (dobrowolny z własnego wyboru) na niejedzenie mięsa?

@jaczad spędziłeś tyle czasu w administracji publicznej, że nastąpiła zapaść semantyczna.
My zwykli ludzie używać zwykły język kiedy mówić między sobą. 😜

Zwykły człowieku... Moim celem życiowym jest niesienie kagańca oświaty w prosty lud! Nic mnie przed tym nie powstrzyma, chyba że padnie mi internet. Dlatego pójdź za mną! Ja Cię uczyć każę.
@kmic

@jaczad ja rozumiem, ale uzus wygrywa zawsze, nawet z profesurem językoznawstwa.

No wiem, że wygrywa. W obszarze językowym boli mnie to szczególnie. Chociaż sam sceptyczny stosunek do ortografii. Natomiast nie wszystko, co jest powszechnie używane, staje się uzusem. Musi być jeszcze powszechnie akceptowane. W przypadku celibatu tak już faktycznie jest.
@kmic

@jaczad Mnie nie boli, jestem śpulkolotem. Tak na serio niby boli mnie jak ktoś coś włancza, ale przestałem kogokolwiek poprawiać, ważne, że rozumiem o co im chodzi.

Oczywiście, że nie! Zakaz wypływa od strony zewnętrznej i nie można go zmienić, tylko złamać. Zakaz "wewnętrzny" można zmienić. Tak jak ja zmieniłem mój zakaz dotyczący jedzenia słodyczy:)
@kmic

@jaczad podoba mi się definicja i rozróżnienie, ale nie jestem pewny, czy jest to powszechnie dostrzeżony njuans.

@kmic właśnie wczoraj miałem o tym dyskusję z chłopakiem i chciałem zrobić praktycznie dokładnie taką ankietę :D Great minds think alike

@kmic nie ma to jak brak możliwości cofnięcia głosu, dziękuję mastodon

@kmic księdza obowiązuje jedno i drugie chyba że ktoś go sprowokuje

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.