Ja jestem jak Stachurski, jak się odżywiam Słońcem. Ludzie z natury nie jedzą żywności.

@kmic normalnie zalecają 15% więc twarz i ręce + wielokrotność 15 minut w zupełności da zauważalne efekty. Może nie 100% zapotrzebowania, ale w połączeniu z prawidłową dietą zupełnie wytarczy.

Pro tip o którym mało kto pamięta: witamina D jest magazynowana również w tłuszczu i organizm może sięgać po ten zapas do dwóch miesięcy nawet po. Więc naprawdę. Trochę więcej wstać od kompa i może przestać żyć na chińskich zupkach. Różnica będzie zauważalna.

@seachdamh Ja nie jem jedzenia, bo ono truje organizm. Ja się odżywiam jedynie energią Słońca jak wyznawcy Ra i Stachurski.

Follow

@seachdamh Rośliny też nie jedzą jedzenia i żyją. Przypadek? Niesondze. To, że ludzie jedzą jedzenie, to jest wymysł przemysłu produkującego jedzenie. Dawniej ludzie nie jedli jedzenia.

@kmic Cichaj ty zdrajco jeden! Sza! Kysz! Się wyda, quoty nie sprzedam i prowizji swojej nie dostanę. No jak tak można, ja tu produkt chcę lokować a ty mi tak ordynarnie rynek psujesz!

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.