Follow

Bardzo przepraszam, ale skoro nucę to od dwóch dni pod nosem, to niech kogoś innego też pokaże

🎶 Na pierwszym miejscu fedi
Na pierwszym federacja
Yebać Tłitera, yebać yebać Tłitera.

Show thread

@kmic Osz ty...
Podobno aby wyrzucić z głowy piosenkę, trzeba odsłuchać całą... A to jest coś, co od razu blokuję na spotify

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.