Wszystkie zdjęcia rodka wyszły nieostre xD Tak się kończy robienie fotek na siłę w ciągu roboty, ale chciałem Przemkowi pokazać swojego

Follow

Szyszek nie musiałem sprowadzać z Kanady, spadły z sosenek i świerków kilka metrów dalej.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.