Follow

Zaktualizowałem oprogramowanie, będę mógł teraz szybciej szitpościć.
Np. Firefox nie przywitał popapem, że to setna wersja.
Ja popapów nie lubię, więc wyrzuciłem komputer przez okno.

@nomadbynature dzięki temu zauważyłem, że pojawiła się olbrzymia kolonia mszycy na bluszczu pod kasztanem, dosłownie zielono od mszycy, to je oblałem silikonem. Niech się lepią.

@kmic ty będziesz dzięki nowemu softowi 5% szybciej szitpostować a chinole wyrzucają syćkie laptopy żeby wyprodukować własne. I do tego pewnie z akcelaratorem szipostowania jak normalnie smiećVidia 40000. Będą 500 procentów i jeszcze wi ecej do przodu w tempie szpitpostowania i tak!

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.