Scyzoryk scyzoryk
tak na mnie wołają
skubidubidu

@kmic liroy, liroy, ten jebany mothafucka, może mi skoczyć na snacka zwierzaka, a jego rozjebana kielecka ekipa, może szukać gówna na poznańskich śmietnikach

Follow

@smigol Jesteś z Poznania? To pewnie Ascetoholix, Doniu i Mezo.

@kmic ponoć nikt nie wygrał w beefie NAS x Peja VS YaPa x liroy

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.