Follow

Rozbrajają mnie osoby, które w jednym temacie przyjmują (czy nawet powołują się na) konsensus nauki:
np. globalne ocieplenie istnieje i jest spowodowane przez ludzi
oraz jednocześnie odrzucają *jakiekolwiek* wątpliwości na ten temat choć
nadal istnieją pojedyncze papiery, które temu przeczą.

Ale za to w innym temacie, np. GMO/szczepionek/itp, *te same osoby* są przerażone, bo są jakieś pojedyncze badania,
które wykazały jedynie *korelację* szkodliwości, za to praktycznie cała badań nie znalazła żadnego efektu,
a konsensus naukowców jest, że nie ma zagrożenia.

Cherry picking na całego.

@kmic gieemo jedzo i potem łocieplenie jes i geje sami

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.