Ja nie jestem Kubusiem Puchatkiem—nie muszę być miły dla wszystkich z fedilasu.

@kmic dopiero po dłużej chwili zrozumiałem o co z lasem chodzi, bo na początku Puchatek mi się jakoś inaczej skojarzył...

@grzgrz mi chodziło o to, że Kubuś Puchatek był miły dla wszystkich w Stumilowym Lesie.
A ja nie jestem Kubuś Puchatek, mam ograniczone zasoby empatii i jak ktoś dyrdymały opowiada jak zdarta płyta to bonk w łepetyne i do widzenia.

@grzgrz i żeby była jasność nie mam Ciebie na myśli tylko czasami mi się zdarzają takie przypały, najczęściej narodowcy.

@grzgrz i jeszcze ciekawostka: ja mam takie wewnętrzne rozmowy ukryte domyślnie i czasem zapominam, że innym takie słabe przepychanki wyleją się na oś czasu.
Ja nie widzę żadnych dyskusji poza tym co ludzie sami piszą.

@kmic ja też mam ukryte, tylko jakimś dziwnym przypadkiem wszedłem we wpis gdzie to się chyba zaczęło, a ja bardzo rzadko zagladam w wątki, niefart miałem i już musiałem czytać 🤷

Follow

@grzgrz Curiositas est primus gradus ad inferos

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.