Sezon grzewczy rozpoczęty na dobre, już drony latają po mieście i szukają który tak kopci...

@arek zobaczyć, że ktoś długo dymi (bo przy rozpalaniu to będzie legalnie dymić) przy takim oświetleniu to musi ten dron mieć wojskowe sensory i baterie.

@kmic yup owszem a jak jeszcze nie umie rozpalać albo np. używa mokrego drewna to będzie się dymić bardziej

Follow

@arek nagranie z tego drona powinno podchodzić pod dostęp do informacji publicznej. Ja jestem ciekawy czy oni cokolwiek widzą czy to raczej stunt pod publiczkę.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.