Follow

A może zamiast gruntowej pompy ciepła sobie kupię schron z OLX?

„Zapewnij bezpieczeństwo swoim bliskim ! Polski producent schronów stalowych, z uprawnieniami Wojskowego Dozoru Technicznego stworzył specjalny schron dostępny w sprzedaży dla ludności cywilnej ! już teraz możesz zamówić komfortowy schron który dzięki swojej unikalnej konstrukcji wytrzyma największe napory, porównywalne a nawet przewyższające profesjonalne schrony wojskowe!

W podstawowej ofercie znajduje się

- Schron wykonany ze stali kuloodpornej, wymiary wewnętrzne: wysokość od podłogi 2300 mm, szerokość 3000 mm, długość całkowita 14600 mm, długość schronu 8600 mm
…”

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.