Follow

Niedawno oglądałem Hotel Zacisze, ale niestety poza humorystycznymi scenkami jest tam takie chamstwo i znęcanie się międzyludzkie, że nawet w Zawsze Słonecznie w Filadelfii Deandra ma lżej.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.