Zawsze warto mieć ukrytą kamerę i nagrywać dowodowo czy to na ulicy, czy w urzędzie, czy na fedi.
Tutaj jest nagranie z dzisiejszego zajścia, gdzie zostałem brutalnie zaatakowany przez kobietę na fedi

🎶 my heart goes um tzy um tzy um tzy
my legs goes dan cy dan cy dan cy dan cy
my bum goes le fty righ ty lef ty righ ty

If you find this in your home WATCH OUT
A woman‑viper has infested your home and is shedding her skin

@nomadbynature a ta Twoja czarna to bardziej ta po lewej czy ta po prawej?
Jak latter to dej numer, bo zimno nocami. Nie broń międzykontynentalnej miłości przed rozkwitem.

TFW city folks longing to nature and brak about it on social media finally meet nature IRL

When there’s an another shitstorm on fediversum and some laudest empty bells argue about ideological stuff to virtue signal to their tribe really hard

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.