برای فعال سازی DoHoTor:
گنو/لینوکس:
ابتدا با این آموزش تور را تنطیم کنید:
molaei.org/tor/
اگر سیستم شما اوبونتو 18.04 به بالا یا دبیان است این دستور را وارد کنید:
sudo apt install dnscrypt-proxy
سپس این دستورات را وارد کنید:
sudo dnscrypt-proxy -service install
sudo dnscrypt-proxy -service start
بعد از اینکه این دستورات را وارد کردید فایل کانفیگ را به مسیر etc/dnscrypt-proxy/ را به برنامه بدهید با این دستور:
sudo dnscrypt-proxy -config /etc/dnscrypt-proxy/example-dnscrypt-proxy.toml
صبر کنین!
دی ان اس 127.0.0.1 رو بدون پورت در تنظیمات دی ان اس ست کنید.
بعد دستور tor را وارد کنید و تمام!
پ.ن:فایل کافینگ 1.toml کلادفلر است که به علت امنیت بالای این دی ان اس در ایران فیلتر شده است.
پ.ن2:هر بار بعد از روشن شدن سیستم باید این 2 دستور آخر رو وارد کنید اوکی؟
پ.ن3:به علت عدم پشتیبانی تور از udp این خاموش شده ولی میتوانید با دستکاری فایل udp را روشن کنید.
پ.ن4:پروکسی تور را حتما ست کنید.
toml:mega.nz/file/D1hQ3YYa#HxtN509y
1toml:mega.nz/file/21p0DAzZ#3P3Bp7dn

برای فعال سازی DoHoTor:
در اندروید(زبان فارسی):
اپ InviZibIe Lite را از اف‌دروید یا لینک زیر دانلود کنید:
f-droid.org/packages/pan.alexa
بعد از نصب،شرایط را بپذیرید.
سه خط روی هم را بزنید و گزینه تنظیمات سریع را بزنید و سپس گزینه انتخاب سرورهای dnscrypt را بزنید.
در بخش سرچ،cloudflare را سرچ و گزینه اول را انتخاب کنید.
به هیچ عنوان،به هیچ تیکی دست نزنید.
حال فلش را بزنید و بعد دوباره بزنید.
مجدد سه خط روی هم را بزنید و گزینه تنظیمات Dnscrypt را انتخاب کنید.
گزینه requires_dnssec را فعال کنید و بعد در بخش proxy socks تیک گزینه فعال کردن پروکسی را بزنید.
در بخش تنظیمات دیگر گزینه http3 را فعال و در بخش فیلترها گزینه block_ipv6 را خاموش کنید.
حالا فلش را بزنید.
حالا در صفحه اصلی تیک پنهان سازی ip را بزنید و گزینه استارت را بزنید.
بعد از اینکه تور بالا آمد،تیک حفاظت از DNS را بزنید.
از اینترنت لذت ببرید.
پ.ن:راستی هر دستگاهی از http3 ساپورت نداره.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.