برای فعال سازی DoHoTor:
گنو/لینوکس:
ابتدا با این آموزش تور را تنطیم کنید:
molaei.org/tor/
اگر سیستم شما اوبونتو 18.04 به بالا یا دبیان است این دستور را وارد کنید:
sudo apt install dnscrypt-proxy
سپس این دستورات را وارد کنید:
sudo dnscrypt-proxy -service install
sudo dnscrypt-proxy -service start
بعد از اینکه این دستورات را وارد کردید فایل کانفیگ را به مسیر etc/dnscrypt-proxy/ را به برنامه بدهید با این دستور:
sudo dnscrypt-proxy -config /etc/dnscrypt-proxy/example-dnscrypt-proxy.toml
صبر کنین!
دی ان اس 127.0.0.1 رو بدون پورت در تنظیمات دی ان اس ست کنید.
بعد دستور tor را وارد کنید و تمام!
پ.ن:فایل کافینگ 1.toml کلادفلر است که به علت امنیت بالای این دی ان اس در ایران فیلتر شده است.
پ.ن2:هر بار بعد از روشن شدن سیستم باید این 2 دستور آخر رو وارد کنید اوکی؟
پ.ن3:به علت عدم پشتیبانی تور از udp این خاموش شده ولی میتوانید با دستکاری فایل udp را روشن کنید.
پ.ن4:پروکسی تور را حتما ست کنید.
toml:mega.nz/file/D1hQ3YYa#HxtN509y
1toml:mega.nz/file/21p0DAzZ#3P3Bp7dn

آپدیت: کاربر @nimafanniasl گزارش داده که فایل های کانفیگ ارور می‌دهند نسخه اصلاح شده این فایل منتشر میگردد.
قبل از استفاده دستور tor را بزنید و در یک صفحه ترمینال جدید دستور کانفیگ را وارد کنید.
toml:mega.nz/file/fh4BGL5D#3ACTp-u5
1toml:mega.nz/file/igBDVTIK#pRS8Smy1

Show thread

پیکربندی جدید:
مطابق با آخرین نسخه dnscrypt در گیت
*نکته:نسخه dnscrypt داخل مخازن دبیان حتی دبیان sid بسیار قدیمی است و توصیه میشود که آخرین نسخه را از گیت هاب بگیرید.
مثل همیشه ابتدا tor را وصل کنید و پروکسی آن را روی سیستم ست کنید و بعد dnscrypt را اجرا کنید.
گیت هاب:github.com/DNSCrypt/dnscrypt-p
1toml:mega.nz/file/3oowEIhT#QnTonxhF

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.