برای فعال سازی DoHoTor:
گنو/لینوکس:
ابتدا با این آموزش تور را تنطیم کنید:
molaei.org/tor/
اگر سیستم شما اوبونتو 18.04 به بالا یا دبیان است این دستور را وارد کنید:
sudo apt install dnscrypt-proxy
سپس این دستورات را وارد کنید:
sudo dnscrypt-proxy -service install
sudo dnscrypt-proxy -service start
بعد از اینکه این دستورات را وارد کردید فایل کانفیگ را به مسیر etc/dnscrypt-proxy/ را به برنامه بدهید با این دستور:
sudo dnscrypt-proxy -config /etc/dnscrypt-proxy/example-dnscrypt-proxy.toml
صبر کنین!
دی ان اس 127.0.0.1 رو بدون پورت در تنظیمات دی ان اس ست کنید.
بعد دستور tor را وارد کنید و تمام!
پ.ن:فایل کافینگ 1.toml کلادفلر است که به علت امنیت بالای این دی ان اس در ایران فیلتر شده است.
پ.ن2:هر بار بعد از روشن شدن سیستم باید این 2 دستور آخر رو وارد کنید اوکی؟
پ.ن3:به علت عدم پشتیبانی تور از udp این خاموش شده ولی میتوانید با دستکاری فایل udp را روشن کنید.
پ.ن4:پروکسی تور را حتما ست کنید.
toml:mega.nz/file/D1hQ3YYa#HxtN509y
1toml:mega.nz/file/21p0DAzZ#3P3Bp7dn

برای فعال سازی DoHoTor:
در ویندوز:
این زیپ را دانلود کنید:
mega.nz/file/e9gDFDyA#3Ls9xser
فایل torrc:mega.nz/file/PlYmhCpS#iaHonOXz
*نکته:این فایل حاوی آخرین نسخه تور و dnscrypt است.
برای آپدیت dnscrypt:
github.com/DNSCrypt/dnscrypt-p
برای آپدیت تور:
torproject.org/download/tor/
این فایل را به دسکتاپ منتقل کنید و زیپ تور را استخراج کنید.
به پوشه tor بروید و سپس به پوشه Tor بروید.
روی آدرس پوشه کلیک و عبارت cmd را تایپ کنید حالا دستور tor را بزنید سپس بعد از اجرا شدن cmd را ببندید.
کلید win+r را فشار داده و این عبارت را بنویسید:
%appdata%
سپس به پوشه tor رفته و فایل torrc را در آنجا جای‌گذاری کنید.
حال مجددا تور را اجرا کنید.
در پوشه تور به پوشه win64 بروید سپس روی آدرس پوشه کلیک و عبارت cmd را تایپ کنید.
این دستور را وارد کنید:
dnscrypt-proxy -config example-dnscrypt-proxy1.toml
و از اینترنت لذت ببرید.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.