و ای کسانی که برنگشته اید بدانید که مهلت شما به زودی به پایان میرسد و اکثر مردم به سوی او برگشته اند و پس از پایان مهلت دگر نمی‌توانید بازگردید.

@nimafanniasl @sudo البته اسمشو مطمئن نیستم درست گفته باشم

@nimafanniasl @sudo سحابی کارینا رو بهت توصیه میکنم
تو عکس زمینم هست

@sudo @nimafanniasl پس اگر داری دبیانتو آپدیت میکنی بدون که والپیپر های گنوم 43 زشتن

@sudo @behdev بابا دامنه آدرس های دارک وب و تور onion هست

جوگیری جدید تا 5 دقیقه دیگر....

@nimafanniasl @shmf1385@khiar.net من بعد از این گنوم احتمالا به گنوم ایمان بيارم
گنوم تو 42 چیزم شد.

@nimafanniasl @shmf1385@khiar.net میخواد ببینه چش و ابروشو دوست داری یا واقعا دوسش داری؟

والپیپر های چرت گنوم 43 که @shmf1385@khiar.net گفته بود درست بود.
این یک امتحان الهی از سمت گنوم است تا بفهمد چقدر کاربر واقعی دارد.

@sudo @behdev با نثر و فیلترافکن مشکل داره
تازه این نمونه onion هم داره

@afshin بله
اگر کار نمیکنه یه آموزش dnscrypt داخل اکانتم برای گنو/لینوکس دارم

مهاجرت میکنم به آن سوی دیوار...

@afshin اگر برای فایرفاکس میخوای برو در تنظیمات فایرفاکس و در بخشی که پروکسی رو ست میکنی(میشه آخرین گزینه اولین تنظیمات) برو و تیک آخرین گزینه رو بزن و سیوش کن

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.