Har skrevet litt om det triste som skjer nå i Basecamp, som er i ferd med å selvdestruere fordi ledelsen ble skremt av en mangfoldsdebatt: bearstrong.net/tech/2021/05/ba

Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.