Follow

yle.fi/uutiset/3-11667223

"Maankäyttö- ja rakennuslain on kohdistuttava nimensä mukaisesti rakentamiseen. Se että lakien rajapinnat ovat selkeät, auttaa, että toimijat pystyvät normaalissa toiminnassaan toimimaan lakien mukaisesti, eikä ole epäselvyyttä, että mitäs lakia tässä nyt pitäisi noudattaa, Islander sanoo Ylelle."

Olisihan se ihan hirveän vaikeaa, jos joutuisi yhtäkkiä niitä jo hyväksi havaittuja, voittoa tuottavia käytänteitä muuttamaan, koska ilmasto ja monimuotoisuus. Kyllä nyt olisi hyvä vain muistuttaa yksittäistä kansalaista roskaamisesta. Sillä se maailma pelastuu.

"– Luontomme on päässyt heikkenemään, koska luontoarvojen turvaaminen on taloudellisten arvojen kanssa ristiriidassa, Luonnonvarakeskuksen professori Anne Tolvanen puolestaan sanoo."

Kumpi arvo kaipaa tarkistusta?

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.