Follow

Niewolno mówić kobiecie rzeczy, bo kobiety nie maja mózgu.

@kmic "niewolno" miałeś na myśli, że szybko?

@julianna miałem na myśli, że dostałem radę, że nie wolno kobiecie mówić rzeczy np. że utyła.
Ja wolę traktować je jak istoty mi równe, więc wolę szczerość.
Ale uznałem za zabawne weście w rolę osoby, która uważa, że kobietom nie wolno pewnych rzeczy mówić, bo nie wypada, albo sobie nie radzą z faktami.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.