Follow

Ondertussen in Oostenrijk:

“meer geld voor psychologische behandeling van daders (van kinderporno).”
– & –
“Wij willen een strenge bestraffing van de daders, zei minister van Gezinszaken Susanne Raab.”

Wel heel consequent gesproken over daders en niet over pedofielen; een (heel) veel gemaakte fout.

nieuwsblad.be/cnt/dmf20230125_

Meer informatie over het verschil tussen daders en pedofielen zie pedofilie.be/#faq

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.