Follow

Foto van een naakt meisje in een badje in de tuin.

Die foto hing aan de muur van Jamie Lee Curtis. Dat deelde ze en daarop kreeg ze verwijten van . Kindernaakt = pedofilie? Tjonge….

Beste :

  • Jeffrey Epstein was geen pedofiel
  • Jeffrey Epstein was niet veroordeeld. Hij was dood voor zijn proces begon.
    Feiten doen ertoe !

___Links
gva.be/cnt/dmf20230124_9782836

Meer informatie over pedofilie op Pedofilie.be

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.