Follow

Let op: emails met dagvaarding vanwege in omloop.
.
Er gaan e-mails rond, ogenschijnlijk namens de politie, met daarin de beschuldiging van en .
.
Dit is Mastodon, dus u trapt er natuurlijk niet in maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.
fraudehelpdesk.nl/alert/e-mail
.
Meer weten over pedofilie? Pedofilie.nl

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.