Follow

Wat doe je als je vermoedt dat één van je vrienden of familieleden pedofiele gevoelens heeft?
.
Durf jij een gesprek aan?
.
Wil je weten hoe mensen met pedofiele gevoelens zouden kunnen reageren? Hoe voer je zo’n gesprek? Vraag het in ‘live chat’ van Pedofilie.nl. Deze zondag open. Anoniem, via tekst. Van harte welkom.
.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.