Follow

Strafeis
120 uur taakstraf voor afpersing van honderden mannen onder het mom van “jagen op ”.
.
De officier van justitie windt er geen doekjes om: “Het was om geld begonnen en niks anders.”
.
Het is een lage strafeis voor zoveel geweld en oplichting. De verdachte liep al een jaar met een enkelband, lichtte de OvJ zijn eis toe. Nou, heel heftig voor de verdachte. Tsss.
.
ed.nl/eindhoven/pedofielenjage

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.