Follow

Wat betekent dat eigenlijk: “beschuldigd worden van ”?
.
Pedofilie is het over een langere periode ervaren van een seksuele aantrekking tot (sommige) kinderen. Het is geen daad, het is niet hetzelfde als seksueel kindermisbruik.
.
Seksueel kindermisbruik wordt in vier van de vijf gevallen gepleegd door mensen zonder pedofiele gevoelens.
.
@demorgen publiceerde dit artikel archive.is/NaVBo (excuus voor ontwijking van de paywall; nood breekt wet).
.
Weten wat pedofilie is? Pedofilie.be

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.