Meikän miksaus oli ekaa kertaa "oikeassa" radiossa eli Hakkeriradiossa eilen. Uusinta tulevana perjantaina 12.2 klo 21. Tyylinä enemmän tai vähemmän synahtava ja popahtava musa 80- ja 90-luvuilta. 105.8Mhz Helsingissä ja kauampana kuuluu internetissä.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.