Ai niin Perseverance-laskeutuja tupsahtaa Marsiin tänään. Laskeutumisen jännittävin osuus klo 22.48. Internet lienee täynnä streameja aiheesta. Matrixissa seuraamme laskeutumista kanavalla :hacklab.fi

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.